životopis

JUDr.Ing.Jarmila TKÁČOVÁ

       

Narodila som sa 8.11.1960 v Krompachoch, zakrátko sme sa presťahovali do Košíc. Po skončení základnej školy som nastúpila na Gymnázium na Šrobárovej ulici v Košiciach, štvrtý ročník a maturitu som absolvovala na Gymnáziu pre zahraničných študentov v Banskej Štiavnici, kde som sa pripravovala na štúdium ochrany rastlín v Nemecku, na Univerzite Martina Luthera v Halle. Štúdium som ukončila v roku 1984 s červeným diplomom.

        Po skončení univerzity som začala ako agronómka pre ochranu rastlín  na JRD Sady nad Torysou, kde som spoznala svojho manžela Alfonza. Máme dve deti, Zuzka je on air manažérkou v Rádiu Expres, momentálne na materskej dovolenke (máme vnúčika Tomáša)  a Janko je advokátskym koncipientom v Košiciach.  V roku 1992 sme s manželom   na sídlisku nad Jazerom postavili a sprevádzkovali Pekáreň u Jarky. Takmer dvadsať rokov sme ponúkali Jazerčanom kvalitné výrobky, na ktoré dodnes spomínajú v našich rozhovoroch.  Od roku 2012  som pracovala ako ekonómka v priemyselnom podniku na výrobu oceľových konštrukcií v Prešove a  od roku 2015 som vedúca ekonomického úseku v súkromnej obchodnej spoločnosti v Košiciach.

        Počas podnikania sme sa s manželom aktívne venovali politike a v roku som bola 2002 zvolená za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky. Vykonávala som mandát  v parlamente  do roku 2012 ako členka výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. V roku 2009 som na základe podnetu občanov v petícii STOP URÁNU predložila do Národnej rady SR návrh zákona o zákaze ťažby uránu na území Slovenska. V tom období nebola zhoda na takomto riešení, ale pod tlakom verejnej mienky  bol zákon v roku 2014 pred komunálnymi voľbami schválený. Teším sa, že dobrá vec sa podarila bez ohľadu na to, kto zákon predložil. V roku 2017 som kandidovala na post županky Košického samosprávneho kraja, nebola som úspešná.

        Ako poslankyňa, ktorá tvorí zákony,  som cítila potrebu doplniť si právnické vzdelanie. V roku 2007 som spravila prijímacie skúšky na právnickú fakultu Univerzity Komenského a v roku 2012 som bola promovaná za magistru práva. V septembri 2013 som odovzdala rigoróznu prácu s témou z finančného a daňového práva a 02.02.2015 som ju úspešne obhájila.