JUDr.Ing.Jarmila TKÁČOVÁ

        Narodila som sa 8.11.1960 v Krompachoch mojim rodičom Irene a Jánovi a krátko na to  sme sa presťahovali do Košíc.   Po základnej škole som nastúpila do prvého ročníka Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach, štvrtý ročník som ale absolvovala na Gymnáziu pre zahraničných študentov v Banskej Štiavnici, pretože som sa pripravovala na štúdium ochrany rastlín v Nemecku, na Univerzite Martina Luthera v Halle. Štúdium som ukončila v roku 1984 s červeným diplomom.

        Po skončení univerzity som nastúpila ako agronómka pre ochranu rastlín  na JRD Sady nad Torysou. Spoznala som tam svojho manžela Alfonza,  v roku 1986 sme sa zosobášili, presťahovali na sídlisko nad Jazerom a narodili sa nám Zuzka a Janko. Zuzanka je redaktorkou v Rádiu Expres  a Janko je advokátskym koncipientom v Košiciach. Moji drahí rodičia žijú pokojným životom v našej blízkosti v Krásnej nad Hornádom.

        Po zmene režimu sme s manželom využili možnosť podnikania a na sídlisku nad Jazerom sme postavili Pekáreň u Jarky. Takmer dvadsať rokov sme ponúkali Jazerčanom kvalitné výrobky, na ktoré dodnes spomínajú s vďakou v našich rozhovoroch. Ja som sa starala o kvalitu výrobkov a ekonomiku, manžel mal na starosti technické veci: dopravu, údržbu technológie a vozový park.  Od roku 2012  som pracovala ako ekonómka v priemyselnom podniku na výrobu oceľových konštrukcií v Prešove a  od roku 2015 som vedúca ekonomického úseku v súkromnej obchodnej spoločnosti v Košiciach.

        Počas podnikania sme sa s manželom aktívne venovali politike a v roku som bola 2002 zvolená za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky. Vykonávala som mandát  v parlamente  do roku 2012 ako členka výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. V roku 2009 som na základe podnetu občanov v petícii STOP URÁNU predložila do Národnej rady SR návrh zákona na zákaz ťažby uránu na území Slovenska. Ako opozičná poslankyňa som úspech nemala, vládne strany návrh odmietli. Počas Radičovej vlády som opäť pripravovala predloženie návrhu zákona, mala som súhlas rezortných ministrov, aj koaličných partnerov, ale predložiť som ho už nestihla pre pád vlády.  Pod tlakom verejnej mienky  bol zákon v roku 2014 pred komunálnymi voľbami schválený. Teším sa, že dobrá vec sa podarila a že zákaz ťažby uránu sa vďaka tlaku občanov  podarilo presadiť.

        Ako poslankyňa, ktorá tvorí zákony,  som cítila potrebu doplniť si právnické vzdelanie. V roku 2007 som spravila prijímacie skúšky na právnickú fakultu Univerzity Komenského a v roku 2012 som bola promovaná za magistru práva. V septembri 2013 som odovzdala rigoróznu prácu s témou z finančného a daňového práva a 02.02.2015 som ju úspešne obhájila.