Zdravý sedliacky rozum.

Podnikali sme s manželom viac ako dvadsať rokov a nikto nám nemusel dávať úplatky, aby sme dodali tovar a nikomu sme ich nedávali ani my, aby sme dostali kvalitu za rozumnú cenu. Vždy rozhodla výhodnosť pre podnik a zákazníka. Tak funguje trh.

Na svojho starkého z otcovej strany si pamätám matne, vidím ho hlavne v svojich predstavách, ako ma hojdá na svojej nohe v čižme a rozpráva príbehy z vojny. Ale čo mi utkvelo z otcovho rozprávania o ňom je, že v robote nikdy nič nezobral. Bol robotník, ale zo stavby nedoniesol domov ani klinec. Keď chýbali, zobral  na stavbu vlastné z domu.  Aj mňa tak vychovali. Slušne pozdraviť, neklamať a nekradnúť.

Po zamatovej revolúcii sme sa s manželom dali na podnikanie, postavili sme pekáreň.  Nikdy sme nemuseli nikoho uplácať. Monopoly nás drali z kože, tí majú „prirážku“ v cene tovarov a služieb. Ostatné suroviny a služby obstarávané od súkromných dodávateľov sme si vyberali podľa toho, ako cena korešpondovala s kvalitou. Vždy rozhodla výhodnosť pre podnik a nikto nám nemusel dávať úplatky a nikomu sme ich nedávali ani my. Tak funguje trh.  Kontroly  štátnych orgánov nás neobchádzali, ale keďže sme pracovali pre seba a spokojnosť svojich zákazníkov, obišli sa tiež bez nejakých problémov a korektne.  

A presne tak by mohol fungovať štát.  Nepchať nos ľuďom do súkromia, len si plniť svoje úlohy. Nekorumpovať voličov, ale  zabezpečiť, aby fungovali súdy, boli rovnaké podmienky na podnikanie, zabezpečiť kontrolu monopolov. Mať menej, ale kvalitných úradníkov, ale platiť ich  oveľa lepšie. Pri  zákazkách štátu nech sú úspešní tí najlepší. Stačí použiť zdravý sedliacky rozum.  Preto stále platí: nebáť sa, pracovať a nekradnúť!

Slovensko čaká na človeka, ktorý to dokáže v službe štátu presadiť. Zatiaľ ho nevidím jasne, ale on či ona tu  niekde určite je.   Potrebujeme ťa. Príď!