Rozvoj vidieka

Odborníci sa zhodujú, že pre zaostalejšie regióny je poľnohospodárstvo kľúčom k tvorbe pracovných miest a zvyšovaniu životnej úrovne sociálne znevýhodnených skupín.  Napriek čerpaniu dotácií na každý meter štvorcový pôdy sme svedkami, že po krajoch ciest sa rozťahuje burina, mnohé plochy sú zanedbané. Chýba mnoho mladých ľudí, ktorí by  prevzali rodinnú pôdu a hospodárili na nej i pre skostnatené predpisy pri prenájme pôdy štátu a pôdy spravovanej Slovenským pozemkovým fondom. Okrem toho sa na Slovensko priváža obrovské množstvo potravín, častokrát pochybnej kvality, ktoré by mohli byť nahradené kvalitnými regionálnymi  potravinami, predávanými z dvora.

Novým aj skúseným podnikateľom v poľnohospodárstve  je potrebné  otvoriť priestor pre realizáciu  vlastných zámerov  a podporiť ich predložením návrhov vzorových projektov v spolupráci so starostami, z ktorých by mohli čerpať inšipráciu:

  • zriadenie krajskej odbytovej organizácie, ktorá by zastupovala malých aj väčších prvovýrobcov pri predaji produkcie veľkým korporáciám a výkup prebytkov na obciach
  • vzorový sedliacky dvor s agroturistikou a atraktívnym programom pre turistov
  • vzorový projekt chovu netradičných zvierat a pestovania netradičných rastlín vrátane akvakultúry a programom  pre turistov
  • predloženie programu krajových špecialít a liečiv

Vo vzťahu k energetike má poľnohospodárstvo veľké možnosti pri produkcii zelenej energie s dôrazom  na využitie nekvalitnej pôdy, pôdy ležiacej ladom a využívania dendromasy na sociálne účely.  Spojením pestovania biomasy s jej využitím na produkciu  energií v rámci mikroregiónu sa môžu znížiť náklady obyvateľov na  teplo, elektrinu a plyn, vytvoriť stále pracovné miesta  a pomôcť ochrane životného prostredia pred spaľovaním  fosílnych palív.