Regionálny rozvoj

Existencia samosprávnych krajov má opodstatnenie iba v prípade, ak plnia  samostatne svoje úlohy. Súčasné vedenie KSK konštatuje v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja, že hrozbou je "snaha  štátu o funkciu centrálneho tvorcu a kontrolóra politiky regionálneho rozvoja."

Naša regionálna ekonomika trpí nízkymi mzdami a nezamestnanosťou, vysokou mierou chudoby, aj extrémnej, slabou napojenosťou na nadradenú infraštruktúru, ohrozuje ju starnutie  a migrácia obyvateľstva,  ako aj nevyriešené ekologické hrozby a prebiehajúca zmena klímy, v mestách vysušovanie a rastúce teploty, na vidieku záplavy striedajúce vyschýnanie studní.

východiská:

  • sekundárnymi opatreniami posilňovať lokálne ekonomiky, aby sme v kraji udržali peniaze čo najdlhšie: ak chceme, aby regionálna ekonomika šliapala, musíme v nej udržať peniaze a priniesť ďalšie  (napr. od producentov alebo turistov)
  • tvorbu pracovných miest cieliť do oblastí ekonomiky, ktoré majú potenciál rastu a tvorby nových pracovných miest (cestovný ruch,  IT, sociálne služby, kreatívny priemysel, wellnes – zdravý životný štýl)
  • podporovať miestne sústavy, napr. regionálne odbytové združenie pre poľnohospodárstvo a potraviny,  regionálna mena – systém šekov sociálnej pomoci,  komunitné ekonomiky
  • riešenie chudoby cez komunitné centrá, obecné podniky a sociálny trh práce
  • financie združovať, zdieľať a generovať