Parkovanie

Prísť večer domov autom sa neodporúča. Nemáte kde zaparkovať, krúžite v čoraz väčších kruhoch, aby ste nakoniec zaparkovali kdesi mimo svojho pribytku.

Parkovanie bez nervozity a porušovania zákonov je naším cieľom. Rozšírime existujúce parkoviská a postavíme nové, šetriacou metódou. Použijeme polovegetačné tvárnice, aby toho betónu bolo čo najmenej a šancu mala aj tráva.