Neporiadok

Niečo spravíme, skrášlime, ale odpad po sebe už neupraceme.

Je potrebné udržiavať areály sídliska ako svoj pribytok. Čisté, upratané, skrášlené a útulné. Preto využijeme možnosti, ktoré nám dáva legislatíva, aby sme tieto úlohy zabezpečili a zároveň dali nezamestnaným prácu.