Neporiadok pri kontajneroch

Spustili sme petíciu za zamykanie miest s kontajnermi. Nechceme platiť za odpad, ktorý nám nosia z iných obcí, ani sa nám nepáči neporiadok okolo kontajnerov.

Záujem o podpísanie petície nás teší, spoločne chceme zvýšiť čistotu a poriadok.  Hovoríte nám, v ktorých mestách po Slovensku  zamykanie funguje, vyzerá to, že takmer všade. V Košiciach to už robia na Terase a ľudia si to pochvaľujú. Prichádzate za nami aj s podnetnými nápadmi, ako to riešiť.  Vaše názory si ceníme a  berieme ich  do úvahy.