Mládež

Posedávajú na schodoch škôl, pľuvajú, sú hluční. "Zovšadiaľ nás vyháňajú!" sťažujú si, keď si na nich nájdete čas. Chýbajú miesta, kde by sa mohli naše deti  venovať  zmysluplnej činnosti.

Pre mládež  sprevádzkujeme klubovne a budeme ich motivovať ku záujmovej činnosti, čítaniu, viesť k zmyslu pre kultúru, poriadok a čistotu. Nechceme nahradiť rodinu, len pomôcť rodičom v čase, keď si plnia pracovné povinnosti a ich deti už nie sú v škole.