Lavičky

Na prechádzke si chcete oddýchnuť, povystierať nohy a pritom si nepoškodiť a nezašpiniť šaty. Nie všade je to možné.

Vybavíme sídlisko lavičkami s pekný dizajnom  a  budeme ich  udržiavať funkčné, čisté a pekné.