Ihriská

Máme na sídlisku veľa športových zariadení. Niektoré sú úplne nové, iné opustené a zanedbané. Ale aj tie nové nie vždy spĺňajú požiadavku čistoty a bezpečnosti . Ak sú napríklad vystlané hnijúcou kôrou...

Opravíme a sfunkčníme všetky športoviská, o ktoré bude zo strany obyvateľov Jazera záujem. Budeme ich sústavne kontrolovať, udržiavať a piesok pravidelne dezinfikovať. Vymeníme nevhodné materiály za také, ktoré naše deti nezašpinia a neporania. Vybudujeme BMX park pre cyklistov, umelú ľadovú plochu a spestríme ihriská aj cvičebnými prvkami pre dospelých.