Financovanie

Financie je potrebné združovať, zdieľať a generovať.

Ekonomike sa darí a kraje dostávajú viac prostriedkov cez daň z príjmu fyzických osôb. Aby bolo možné poskytnúť čo najviac osohu obyvateľom kraja z alokovaných finančných prostriedkov, je potrebné  prekopať celý systém nakladania s peniazmi kraja.  Financie je potrebné združovať spoluprácou s mestami, obcami, štátom,  EÚ a cezhraničnými partnermi, ako aj súkromným sektorom.  Priaznivé podnikateľské prostredie zabezpečí prílev peňazí do ekonomiky kraja a roztočenie rastu ponuky a dopytu. Úplne posledná možnosť, ktorú odmietam, je požičiavať si v bankách na spotrebu a zadlžovanie ďalších generácií. Úver má odpodstatnenie, ak je uložený do investícií, ktoré produkujú zisk podstatne vyšší, ako platené úroky. 

Ako dobrá hospodárka a ekonómka s právnickým a inžinierskym vzdelaním nastavím pravidlá tak, aby prostriedky poskytované kraju priniesli viac úžitku, ako je to doteraz.  So zodpovednosťou za transparentné použitie verejných zdrojov      a    spravodlivým rozhodovaním o použití financií z vlastných a  združených zdrojov.