Doprava a regionálna infraštruktúra

 Cesty II. a III. triedy majú slúžiť obyvateľom kraja, aby sa mohli rýchlo dostať do práce, k zdravotníckym a sociálnym službám a k diaľniciam.

Nie sú určené na prepravu tovaru kamiónmi, ktoré ich ničia a poškodzujú domy. Sú hlučné, nebezpečné pre naše deti, seniorov a znečisťujú ovzdušie. V prvom rade  musíme vyriešiť, ako dostať kamióny späť na diaľnice, pretože to inak finančne neutiahneme. Sú na to legislatívne možnosti, ale spolupracovať bude musieť aj vláda. Na financovanie bude potrebné združiť prostriedky z viacerých zdrojov.  Na vládu musíme tlačiť aj pre urýchlené dobudovanie diaľnice, pretože s 5,4 km diaľnic je Košický kraj odkázaný na svoje komunikácie II. a III. triedy.  A po rozbitých cestách k nám neprídu ani investori, ani turisti.

V prímestskej doprave pokračuje pokles prepravovaného počtu osôb a stúpajú náklady a priemerný vek autobusov.  Zastávky aj autobusové stanice majú spravidla nízku úroveň kvality, chýba im infraštruktúra ako parkoviská pre autá a bicykle, úschovne batožiny.  Sieť pre nemotorovú dopravu je neucelená, nekvalitná, nebezpečná.

Napriek tomu je pre dopravnú obslužnosť regiónu aj životné prostredie dôležité zachovať sieť.  Posilníme linky do turistických centier cez voľné dni podľa potreby jednotlivých stredísk. Využijeme stúpajúci záujem verejnosti o bicykle  na zvyšovanie podielu cyklodopravy. Pri stavbách cyklotrás uprednostníme spájanie obcí a miest so železničnými stanicami resp. terminálmi IOS. Podporíme   formy zdieľania bicyklov a iných prepravných prostriedkov,   vrátane turistických centier.