Chodníky

Veľká časť chodníkov, okrem tých, ktoré sa rýchlo opravujú z pôžičky pred voľbami, sú v zlom stave. Sťažujú sa mamičky s kočiarikmi, chodci, bicyklisti, korčuliari ... všetci.

Opravíme chodníky na celom sídlisku. Prioritne budeme používať polovegetačné tvárnice, aby bolo menej betónu, asfaltu a viac zelene. Je to aj lacnejšie, krajšie a rýchlejšie sa dá opraviť.