Cestovný ruch a kultúra

Cestovný ruch je zdrojom pracovných príležitostí, zdrojom peňazí pracujúcich v prospech regiónu,  šancou pre historické a kultúrne pamiatky, ktorým zabezpečuje zdroje na obnovu a údržbu.  Základným predpokladom však je dobrá dopravná infraštruktúra a vysoká kvalita poskytovaných služieb.

Svoju úlohu v rozvoji majú všetky tri zložky spoločnosti: centrálna vláda by mala uvažovať o znížení DPH na služby cestovného ruchu a stravovania a podporiť turistické poukážky na dovolenku strávenú na Slovensku.  Samosprávy vytváraním kvalitnej  miestnej a regionálnej infraštruktúry zvyšujú atraktivitu regiónu a podnikateľské subjekty spolu so svojimi reprezentatívnymi organizáciami realizujú samotné  zámery cestovného ruchu. Spojenými prostriedkami by sa mali financovať reklamné kampane na prezentáciu Slovenska i regionálnych produktov.

V našom Košickom kraji máme prekrásne prírodné útvary, vodné plochy a historické pamiatky v rámci miest aj extravilánu. Od Medzibodrožia cez Vihorlat, prielom Hornádu až na Dedinky, či od  Vinného cez Šíravu až na Bukovec a Ružín, alebo od Tokajskej cesty cez Plejsy na Krásnu Hôrku. A koľko som ešte nespomenula, snáď mi to Košice, Betliar alebo Herľany odpustia.

KSK v tomto smere už niečo urobil, ale jedna z kľúčových  podmienok, kvalitné cesty II. a III. triedy sú stále veľkým problémom. Prečo aj pri poslednej rakúskej dedinke môže byť kvalitný asfaltový koberec a u nás to nie je možné?

V rámci podpory cestovného ruchu je preto potrebné sa sústrediť na dobudovanie kvalitnej cestnej siete a na sekundárne opatrenia:

  • zabezpečenie dostatku kvalifikovanej pracovnej sily, ako kuchár, čašník, vodič
  • značenie turistických lokalít bez vyťahovania prostriedkov z vreciek ich  prevádzkovateľov
  • zber odpadkov v prírode, kosenie popri cestách, úprava lesa po ťažbe dreva, jedným slovom upratovanie v prírode
  • infraštruktúra verejnej dopravy orientovaná cez víkendy na turistiku
  • budovanie cyklotrás a prvkov na parkovanie a zdieľanie byciklov
  • kvalitné doplnkové služby: bankomaty v strediskách, informačné aplikácie, parkovanie bez poplatkov