synove promócie: vľavo moji rodičia, vpravo švagrovci Mišo Tkáč a Hela Tkáčová

Spustiť prezentáciu